Gå til hovedindholdet

Cookies, der anvendes på webstedet

Vi bruger følgende typer cookies:

(a) Langvarige cookies, dvs. cookies, der opbevares på din enhed i lang tid, og som derefter slettes på en forudindstillet dato. De bruges eksempelvis til funktioner, der fortæller, hvad der er sket, siden brugeren sidst besøgte webstedet. Hvor længe cookien bliver på din enhed afhænger af levetiden for den specifikke cookie og dine browserindstillinger.

(b) Sessionscookies, dvs. cookies, der midlertidigt gemmes i browserens hukommelse (f.eks. Internet Explorer) og slettes, når browseren lukkes. De kan f.eks. bruges til at identificere det sprog, du har valgt.

(c) Tredjepartscookies, dvs. cookies, der tilhører andre domæner end dem, der vises i adresselinjen. Tredjepartscookies åbner muligheder for at spore brugerens webhistorik.

 

 

 

 

Sådan blokerer og/eller sletter du cookies

Samtykke til vores brug af cookies er frivilligt, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at ændre dine indstillinger på Cookie indstillinger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes alle cookies undtagen de såkaldt nødvendige cookies.

De fleste browsere har også indstillingsmuligheder for cookies, hvor du kan styre brugen af cookies. Du kan ændre disse indstillinger, så du som bruger bliver advaret, så snart en bestemt cookie sendes til din enhed, eller oprette en hovedregel, der betyder, at cookies blokeres. Der kan du også se alle de cookies, der er blevet gemt, og slette alle de cookies, der er gemt på enheden.

Hvordan man ser og sletter gemte cookies eller ændrer indstillingerne for cookies, fremgår af vejledningen til browseren eller i den hjælpefunktion, som de fleste browsere er udstyret med. Hvis du bruger forskellige enheder til at se og tilgå webstedet (f.eks. din computer, smartphone eller tablet), skal du sikre dig, at browseren på hver enhed er tilpasset dine ønsker vedrørende cookies.

Bemærk, at hvis du vælger ikke at tillade lagring af cookies, er det muligt, at du ikke kan bruge dele af webstedet på en optimal måde, og at ydeevnen kan blive negativt påvirket.

Personoplysninger

Brugen af cookies på vores websted medfører også en vis håndtering af personoplysninger, da de oplysninger, der indsamles via cookies, også kan udgøre personoplysninger. Castellum er ansvarlig for placeringen af cookies på webstedet og for behandlingen af dine personoplysninger indsamlet via cookies. I tabellen ovenfor kan du kan læse om hvilke oplysninger det drejer sig om, til hvilket formål de bruges, hvor længe de opbevares og om de deles med en tredjepart. Håndteringen af personoplysninger i forhold til såkaldt nødvendige cookies foretager vi på baggrund af, hvad loven kalder en interesseafvejning. Vores vurdering er, at vi har det, loven kalder en berettiget interesse, når vi håndterer sådanne personoplysninger, da det er vigtigt for os, at webstedet er velfungerende og brugervenligt. Dette er ikke muligt, hvis vi ikke gør brug af såkaldte nødvendige cookies, herunder behandling af personoplysninger. Håndteringen af personoplysninger i forhold til andre cookies sker gennem samtykke, som du vælger, om du vil give via de cookieindstillinger, du udfylder på . Dette samtykke kan til enhver tid ændres, ved at du ændrer dine indstillinger.


Dine rettigheder

Castellum er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Ret til information (registerudtræk)

Du har ret til at anmode om en bekræftelse fra os, hvis vi behandler persondata, som berører dig, samt i sådanne tilfælde anmode om adgang til de persondata, som vi behandler om dig, et såkaldt registerudtræk. Du har desuden ret til at få følgende informationer:

 1. formålet med behandlingen,
 2. hvilke typer persondata der behandles,
 3. hvilke persondata er delt, inklusive overførsler til tredjeland, og hvilke beskyttelsestiltag der er iværksat,
 4. lagringsperiode,
 5. dine rettigheder,
 6. hvorfra persondataene kommer, og
 7. om der træffes automatiserede beslutninger.

Hvis du anmoder om adgang til de persondata, vi behandler om dig, vil du modtage en kopi af persondataene. Eventuelle kopier kan medføre et gebyr baseret på administrative omkostninger. Hvis du anmoder om persondataene elektronisk, vi vil normalt levere kopien af ​​personoplysningerne i elektronisk format, medmindre andet anmodes om.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om, at vi uden forsinkelse korrigerer fejlagtige personoplysninger, som vi behandler om dig. Afhængigt af formålet med behandlingen har du også ret til at supplere ufuldstændige persondata.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om, at vi uden forsinkelse sletter fejlagtige personoplysninger, hvis:

 1. oplysningerne ikke længere er nødvendige at behandle ud fra de formål, som oplysningerne er indsamlet til,
 2. du har tilbagekaldt dit samtykke, og behandlingen er baseret på samtykke,
 3. du gør indsigelse mod en behandling, som er baseret på en interesseafvejning, og dit ønske om ikke at få oplysningerne behandlet vejer tungere end vores interesse i at behandle persondataene,
 4. du har gjort indsigelse mod direkte markedsføring,
 5. behandlingen er ulovlig, og
 6. sletning kræves for at opfylde en retslig forpligtelse.

Vi har ret til at afslå din anmodning om sletning for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at etablere, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Hvis oplysningerne slettes på din anmodning, har vi pligt til at informere dem, som vi måtte have videregivet dataene til, om at du har anmodet om, at personoplysningerne slettes. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder.

Muligheden for begrænsning gælder, hvis:

 1. du bestrider rigtigheden af​personoplysningerne (mens vi kontrollerer rigtigheden af​personoplysningerne),
 2. behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af dataene og i stedet anmoder om en begrænsning af brugen af disse,
 3. vi har ikke længere brug for dataene, eller du har brug for dem til at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav, eller
 4. du har gjort indsigelse mod behandling baseret på en interesseafvejning (mens vi kontroller, om vores interesse i at behandle personoplysningerne opvejer dit ønske om at få oplysningerne slettet).

Hvis vi har begrænset behandlingen af​dine data, giver vi dig besked, inden begrænsningen af​behandlingen ophører. 

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger baseret på en interesseafvejning. Hvis vi ikke længere har en interesse, der opvejer dine interesser, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger efter en indsigelse.

Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, må vi ikke længere behandle personoplysningerne til sådanne formål.

Ret til dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er automatiseret og baseret på samtykke eller aftale, har du ret til at modtage dataene i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig.

Hvis det er muligt, har du ret til at anmode om, at vi overfører personoplysningerne direkte til en anden dataansvarlig.


Dataansvar og kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på  dso.castellum@insatt.com.

Kontaktoplysninger til Castellum

Castellum AB, org.nr 556475-5550
Postadresse: Box 2269, 403 14 Göteborg
Telefon: +46 8-503 052 00
E-post: gdpr@castellum.se


Ændringer og spørgsmål

Castellum kan ændre indholdet af oplysningerne ovenfor. Hvornår en sådan ændring sidst blev foretaget, er angivet nedenfor.

Blev opdateret senest den 20. marts 2024.