Gå til hovedindholdet

Castellum ånden

Nogle kalder det kultur, kerneværdier eller ganske enkelt personlighed. Vi kalder det Castellum ånden. Den er vores guideline til, hvordan vi opfører os over for vores kunder, hinanden og vores omverden. Og den leder os mod vores vision, som er at skabe vært ud over det forventede.

Forretningsorienterede

Vi driver vores forretning med passion. Vi fokuserer på kunden og holder, hvad vi lover. At have fokus på forretningen betyder, at vi tænker innovativt og langsigtet. Vores kunderelationer holder ofte i mange år - nogle gange i årtier. Det kræver særlig omtanke og grundighed at udvikle og forbedre vores tilbud. Vores ambition er at have og fast holde de mest tilfredse kunder og de dygtigste kollegaer. Det kalder vi forretningsfokuserede og bæredygtige relationer.

Engagerede

Vi engagerer os i vores opgaver, og vi støtter hinanden. Engageret er ensbetydende med, at vi er omhyggelige, ser fremad og ikke stiller os tilfredse med "godt nok". Vi elsker vores job og bestræber os på altid at gøre det hele lidt bedre. På den måde gør vi vores kunder lidt mere tilfredse, vores kollegaer lidt mere stolte og verden omkring os lidt mere imponeret. Vi opnår det ved at påtage os et fælles ansvar for vores relationer og vores handlinger.

Modige

Vi har modet til at tænke innovativt, så vi kan udvikle løsninger, der overgår forventningerne. At være modig betyder, at vi stiller spørgsmål til alt og laver forandringer til det bedre. At vi nægter at slappe af med et håb om, at andre blot løser problemet for os. Det gør vi ved at udfordre os selv, hinanden, vores kunder og den verden, som omgiver os. Vi er nysgerrige, åbne og tør at gå forrest.

Castellum som arbejdsgiver

Åben kultur

For os er det vigtigt, at medarbejderne føler sig inkluderet og værdsat. Vi ønsker, at alle skal motiveres til at udvikle sig og være sig selv. Mangfoldighed, ligestilling og inkludering er en selvfølge. Hvis man har det godt, præsterer man også godt. Derfor værner vi om medarbejdernes sundhed og velbefindende.

Fælles værdier

Vores Castellum-ånd styrer, hvordan vi opfører os i forhold til vores lejere, hinanden og vores omverden, for at skabe tydelighed omkring vores kurs og mål. Castellum-ånden bygger på vores fælles værdier og vores syn på, hvordan vi skal agere for at nå vores vision. Løbende dialog om forventninger og feedback hjælper vores medarbejdere med at udvikle sig og præstere.

Helt i front

Udviklingen i branchen går hurtigt, og for at Castellum skal ligge helt i front, arbejder vi hele tiden med at sikre de rigtige kompetencer og udvikle vores medarbejdere for at møde nye udfordringer og tiltrække nye kompetencer.

Succesfuldt samarbejde

Ved at fokusere på medarbejdernes styrker udvikles det bedste hos hver enkelt, hvilket igen skaber succes for Castellum. Sammen skaber alle medarbejdere hos Castellum en fælles kultur, hvor succesfuldt samarbejde skaber en værdi ud over det forventede.

Relateret