Gå til hovedindholdet

Affaldets rejse

Trin 1: Informér dine medarbejdere

Informér dine medarbejdere om det nye affaldssystem, så de hjælpes til at sortere korrekt.

Vi anbefaler, at I etablerer centrale affaldsbeholdere på jeres kontor for at tydeliggøre den ønskede ændring i adfærd - nu sorterer vi - og fordi det giver daglig motion.

Trin 2: Sortering af affald

Instruér de af dine medarbejdere, der er ansvarlige for at aflevere det sorterede affald i de fælles containere på ejendommen. Sørg for at de ved, hvad der skal leveres i hvilken container.

Hvis det er jeres rengøringsfirma, skal I sikre, at de har ordentlig oplæring af deres medarbejdere, og at bortskaffelse af affald er en del af deres oplæring, samt at de har selvkontrol på dette.

Trin 3: Nye containere til affald

Pr. 1. januar 2023 har vi opsat nye containere på vores ejendomme til korrekt affaldshåndtering.

Brug af containere

Sådan bruger du containerne

  • Vores affaldscontainere er kun beregnet til det affald, du producerer på dit kontor. Det indebærer: emballageplat / mad- & drikkekartoner, glas, metal, bio/madaffald, pap, papir, restaffald og farligt affald.
  • Har du industriaffald fra din produktion eller import, må det ikke smides i vores containere.

Sådan håndterer du dit industriaffald

  • Har du industriaffald fra din produktion eller import, skal du selv sørge for at afskaffe det.
  • Vi anbefaler, at du kontakter specialiserede affaldshåndteringsvirksomheder, der kan håndtere og bortskaffe dit affald korrekt.

Har du spørgsmål eller behov for yderligere information, så kontakt venligst vores driftsafdeling på drift@castellum.dk.

Relateret