Gå til hovedindholdet

Tilgængelighedserklæring for Castellum.dk

Vi ønsker, at vores hjemmeside skal være tilgængelig for alle vores lejere og besøgende, og vi stræber konstant efter at forbedre hjemmesidens tilgængelighed. For at opnå dette mål er vores ambition at følge retningslinjerne i WCAG 2.1 AA, og vi arbejder løbende med både tekniske og indholdsmæssige forbedringer. Hvis du oplever problemer, der hindrer dig i at få adgang til indholdet på vores hjemmeside, bedes du informere os, så vi kan blive opmærksomme på problemet.

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[47163056-ac66-4cc5-9a69-6a5013c1d987]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["47163056-ac66-4cc5-9a69-6a5013c1d987"] ={ Id: "47163056-ac66-4cc5-9a69-6a5013c1d987" , Name: "Kontaktformular tilgængelighed [GB]" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "Tak for din meddelelse. Vi vender tilbage snarest!", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_98931\",\"targetElementId\":\"cabad6ab-5c08-4d41-a90f-4174ced080a6\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RegularExpressionValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"jsPattern\":null,\"dotNetPattern\":null,\"message\":\"Dette felt skal have formatet \\\"\\\".\",\"validationCssClass\":null,\"additionalAttributes\":null}}]},{\"targetElementName\":\"__field_98934\",\"targetElementId\":\"27b7a38f-d7f5-45fc-95dc-599f539cd166\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RegularExpressionValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"jsPattern\":null,\"dotNetPattern\":null,\"message\":\"Dette felt skal have formatet \\\"\\\".\",\"validationCssClass\":null,\"additionalAttributes\":null}},{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.DateDDMMYYYYValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"jsPattern\":\"^(((0[1-9]|[12]\\\\d|3[01])\\\\/(0[13578]|1[02])\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|((0[1-9]|[12]\\\\d|30)\\\\/(0[13456789]|1[012])\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|((0[1-9]|1\\\\d|2[0-8])\\\\/02\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|(29\\\\/02\\\\/(19|[2-9]\\\\d)([02468][048]|[13579][26])))$\",\"dotNetPattern\":\"^(((0[1-9]|[12]\\\\d|3[01])\\\\/(0[13578]|1[02])\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|((0[1-9]|[12]\\\\d|30)\\\\/(0[13456789]|1[012])\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|((0[1-9]|1\\\\d|2[0-8])\\\\/02\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|(29\\\\/02\\\\/(19|[2-9]\\\\d)([02468][048]|[13579][26])))$\",\"message\":\"Angiv en dato i formatet DD/MM/ÅÅÅÅ.\",\"validationCssClass\":null,\"additionalAttributes\":null}},{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.DateMMDDYYYYValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"jsPattern\":\"^(((0[13578]|1[02])\\\\/(0[1-9]|[12]\\\\d|3[01])\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|((0[13456789]|1[012])\\\\/(0[1-9]|[12]\\\\d|30)\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|(02\\\\/(0[1-9]|1\\\\d|2[0-8])\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|(02\\\\/29\\\\/(19|[2-9]\\\\d)([02468][048]|[13579][26])))$\",\"dotNetPattern\":\"^(((0[13578]|1[02])\\\\/(0[1-9]|[12]\\\\d|3[01])\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|((0[13456789]|1[012])\\\\/(0[1-9]|[12]\\\\d|30)\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|(02\\\\/(0[1-9]|1\\\\d|2[0-8])\\\\/((19|[2-9]\\\\d)\\\\d{2}))|(02\\\\/29\\\\/(19|[2-9]\\\\d)([02468][048]|[13579][26])))$\",\"message\":\"Angiv en dato i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.\",\"validationCssClass\":null,\"additionalAttributes\":null}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_98931\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelelse\",\"customBinding\":false},\"__field_98933\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.HeadingElementBlock\",\"friendlyName\":\"Kontakt information\",\"customBinding\":false},\"__field_98929\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"Honeypot\",\"customBinding\":false},\"__field_98934\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-mail\",\"customBinding\":false},\"__field_98935\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Send\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Rapport eventuelle mangler

Kontakt information

Al behandling af personoplysninger sker i henhold til databeskyttelsesforordningen og anden databeskyttelseslovgivning. Læs mere om GDPR