Hvilke personoplysninger behandles?

Castellum indsamler og behandler de personoplysninger, som du frivilligt giver, eksempelvis når du lader dig registrere eller på anden måde beder os sende dig nyheder eller andet materiale (uanset om det sker på vores egen website eller via andre eksterne værktøjer, som du benytter). De oplysninger, vi indsamler, omfatter bl.a. navn, adresse og/eller e-mailadresse (dine ”personoplysninger”).

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Castellum behandler dine personoplysninger, for at vi kan sende de nyheder og andet materiale, som du har tilkendegivet din interesse i at modtage fra os.

Hvis du har tilkendegivet din interesse i at modtage nyheder fra os, er der også mulighed for, at vi behandler din personoplysninger, så vi kan udsende invitationer til arrangementer og sende andre nyheder om vores virksomhed.

Hvorfra indhenter vi personoplysninger?

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, enten via vores webformular på Castellums website eller via andre eksterne værktøjer, som du benytter.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Vi har truffet hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod bl.a. tab og uautoriseret adgang. Det er kun et begrænset antal personer, som har adgang til dine personoplysninger. Kun personer hos Castellum, som skal kunne behandle personoplysningerne til opfyldelse af ovenstående formål, har adgang til dine personoplysninger.

Vi har dog mulighed for at videregive dine personoplysninger til vores leverandører og andre samarbejdspartnere, som udfører tjenester på vegne af os. De personoplysninger, du giver os, vil primært blive videregivet til leverandører af informationstjenester og distributører i den udstrækning, det er nødvendigt for at administrere og gennemføre udsendelsen efter dine ønsker, samt til vores IT-leverandører, så de kan drive og vedligeholde vores IT-systemer.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares og behandles til de ovenfor anførte formål indtil det tidspunkt, hvor du vælger af afmelde nyheder fra os. Hvis du har tilkendegivet, at du ønsker at modtage vores årsrapport, opbevares dine personoplysninger, indtil årsrapporten er sendt til dig. Statistisk information, som er anonymiseret, kan også efterfølgende blive opbevaret.

Hvilken ret har Castellum til at behandle dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, skal ske på basis af en såkaldt interesseafvejning. Det er Castellums opfattelse, at vi har ret til at behandle dine personoplysninger, idet en sådan behandling er nødvendig for opfyldelsen af de formål, som vedrører Castellums legitime interesser.

Sådan tænkte vi

Castellums legitime interesse er i dette tilfælde at kunne udsende information om vores virksomhed til dig, når du har tilkendegivet interesse for at modtage en sådan information. Castellum har afvejet sin legitime interesse i forhold til den mulige integritetskrænkelse, som behandlingen vil kunne medføre for dig. Det er Castellums vurdering, at risikoen for integritetskrænkelse er begrænset, eftersom du selv har anmodet om at få tilsendt nyhedsmateriale. De personoplysninger, som behandles, er samtidig ikke af integritetsfølsom karakter. De personoplysninger, som behandles, er samtidig begrænsede til, hvad der kræves for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysninger. Det er således Castellums vurdering, at Castellum har ret til at behandle personoplysningerne på basis af en interesseafvejning.

Hvad sker det, hvis du ikke giver dine personoplysninger?

Det er nødvendigt, at du giver de ovenfor anførte personoplysninger, for at Castellum kan sende dig det materiale, du har tilkendegivet ønske om at modtage. Hvis du ikke giver oplysningerne, kan Castellum ikke sende det ønskede materiale til dig.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, Castellum behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig, og du kan anmode om at få slettet personoplysninger. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod en bestemt behandling af dine personoplysninger samt anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses.

Hvis du anmoder om, at Castellum skal begrænse eller slette dine personoplysninger, kan det betyde, at Castellum ikke har mulighed for at sende det materiale, som du ønsker at modtage. Du har også ret til at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format med henblik på at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig (såkaldt dataportabilitet).

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå Castellum behandler dine personoplysninger, kan du indgive en anmeldelse til tilsynsmyndigheden for Castellums behandling af personoplysninger.

Castellum er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Castellums databeskyttelsesteam på gdpr@castellum.se.

Kontaktoplysninger til Castellum:

Postadresse: Castellum AB, org.nr. 556475-5550, med adressen Box 2269, 403 14 Göteborg, Sverige