Gå til hovedindholdet

Derfor har du brug for en arbejdspladsstrategi

Tiden med Corona har medført nye måder at arbejde på, og mange virksomheder overvejer, hvordan de bedst udformer deres lokaler. For at svare på dette er der brug for en konkret plan for, hvordan medarbejderne skal arbejde sammen og hvilken type arbejdsplads, digitale værktøjer og lederskab der kræves for at skabe en succesfuld arbejdsplads, der støtter medarbejderne og virksomhedens mål bedst muligt. Hos Castellum ved vi en del om arbejdspladser og hjælper hellere end gerne.

Tre vigtige ingredienser til en vellykket arbejdspladsstrategi

1. En tydelig kurs fra ledelsen

En succesfuld arbejdspladsstrategi kræver, at der er afsat tid, ressourcer og tydeligt ejerskab. Og til dette er der brug for et tydeligt strategisk direktiv fra ledelsen. For at nå frem til den rette kurs er der ofte brug for dialog og diskussion i en eller nogle gange flere workshops, afhængigt af hvor enig ledelsen er. Kontakt os gerne, hvis vi skal hjælpe dig med at komme i gang.

2. En grundig behovsafdækning

Ved at identificere forskellige medarbejderes behov får du viden, som hjælper dig med at udforme din arbejdspladsstrategi. Det kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, interviews, workshops og referencegrupper. Vi plejer også at anbefale en analyse af, hvordan det nuværende kontor bruges.

3. En grundig omverdensanalyse

Den tredje del i strategien handler om at lære af andre, lade sig inspirere, foretage studiebesøg og sætte sig ind i nye studier og trends. Her plejer Castellums trendrapport Fremtidens arbejdsliv at være en stor hjælp. Men der findes også meget anden interessant forskning om, hvordan vi kan skabe miljøer, som bidrager til, at både kroppen og hovedet har det godt.

”En arbejdspladsstrategi er vejen til en succesfuld arbejdsplads”
Helene Lidström

5 tips fra arbejdspladsstrategen

Castellums arbejdspladsstrateg Heléne Lidström deler sine bedste tips:

  • Engager ledelsen
  • Afsæt tid og ressourcer
  • Involver medarbejderne
  • Vær lydhør, og lær af andre
  • Hav modet til at udfordre, teste og evaluere

Fra idé til succesfuld arbejdsplads

Når vi udvikler arbejdspladser, er det ikke kvadratmeterne, der er det vigtigste – det er menneskerne, som skal arbejde der. Derfor er det vores mål at effektivisere det daglige arbejde, stimulere innovation og mødesteder og ikke mindst fremme god sundhed for alle medarbejdere. Vi ser det som vores opgave at være din rådgiver og partner fra idé til succesrig arbejdsplads. I praksis indebærer det velgennemtænkte lokaler, som skaber naturlig bevægelse, giver maksimalt dagslys og plads til arbejdsro og samarbejde. Din arbejdsplads skal give de bedste forudsætninger for, at medarbejderne kan præstere og opnå langsigtet succes.

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[ea43753c-f96d-4bb1-be62-5a680f1ec61e]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["ea43753c-f96d-4bb1-be62-5a680f1ec61e"] ={ Id: "ea43753c-f96d-4bb1-be62-5a680f1ec61e" , Name: "Book rådgivning [GB]" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_48906\",\"targetElementId\":\"0b48e36a-0da6-4c67-a77b-d34a095b4402\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Dette felt er obligatorisk.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_60106\",\"targetElementId\":\"82082b42-7257-4005-b525-495afee4350f\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Dette felt er obligatorisk.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_48907\",\"targetElementId\":\"6ed0ebf0-39f8-48a4-8be7-b98583f18529\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Dette felt er obligatorisk.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_48908\",\"targetElementId\":\"ff9d5655-2a47-4569-9894-91a76d2abbdb\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Dette felt er obligatorisk.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_48909\",\"targetElementId\":\"fad1965e-166c-4f2a-ad94-6b589fcf9dd0\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Dette felt er obligatorisk.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_48901\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"Honeypot\",\"customBinding\":false},\"__field_48906\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Virksomhed/organisation\",\"customBinding\":false},\"__field_60106\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Fornavn\",\"customBinding\":false},\"__field_48907\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternavn\",\"customBinding\":false},\"__field_48908\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-mail\",\"customBinding\":false},\"__field_48909\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_48910\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelelse\",\"customBinding\":false},\"__field_48911\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Knapp\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Book rådgivning

Er du usikker på, hvilken type kontorløsning der passer til dig og din virksomhed? Kontakt os via formularen, så vender vi tilbage snarest for at booke en rådgivning med dig.

Al behandling af personoplysninger sker i henhold til databeskyttelsesforordningen og anden databeskyttelseslovgivning. Læs mere om GDPR

Relateret