Gå til hovedindholdet

08.03.2023

Castellum arbejder for ligestilling af køn i alle ansættelseskategorier

København Bæredygtighed Karriere

Bettina Lange, Administrerende Direktør for Castellum i Danmark, arbejder med Castellum koncernens mål for ligestilling af køn i alle ansættelseskategorier, og mener at vi allerede skal lægge de første byggesten i folkeskolen.

Vores mål er en 40-60 % fordeling

I Castellum har vi fokus på social bæredygtighed og har opsat mål herfor.

 

For det første arbejder vi med at afspejle samfundets arbejdsstyrkes fordeling af borgere med en international baggrund. Her er det vores mål, at vi skal afspejle samfundet: ”Det vil sige, at hvis der er 20 % af arbejdsstyrken, der har en international baggrund, så er vores mål inden 2025, at vi også skal have 20 % af medarbejderne, der har en international baggrund”, fortæller Bettina.

 

Det andet mål omhandler ligestilling af køn. Bettina fortæller, at målet er en fordeling på 40 % kvinder og 60 % mænd i alle ansættelseskategorier i Castellum inden 2025; det vil sige på bestyrelsesniveau, direktionsniveau, regionsniveau, chefniveau, ejendomsfunktionær niveau osv.

 

”Vi tror på, at hvis man sætter målene tydeligt og løbende følger op - hvilket vi gør kvartalsvis i hele Castellum - så skaber det en bevidsthed og større fokus. Vi tager målingerne op på bestyrelsesniveau, direktionsniveau og selvfølgelig hos HR, og resultaterne præsenteres for alle medarbejdere”, fortæller Bettina.

 

Vi er ikke 100 % i mål i alle ansættelseskategorier

Bettina fortæller, at det er vigtigt at være transparent omkring, at vi i Castellum ikke har nået vores mål endnu i alle ansættelseskategorier, men at det løbende er et fokuspunkt, som vi arbejder på. Hun tror på, at tallene vil ligge og variere i takt med ansættelsesophør og nyansættelser – man skal sikre, at vi hele tiden er nær målet, på målet eller lige over målet.

 

”Det er vigtigt at tale åbent om, hvor vi ligger i forhold til at nå vores mål. Samtidig er vi også bevidste om, at vi ikke skal diskriminere og heller ikke udøve positiv diskrimination. Dette tema berørte vi sidste år i anledning af Kvindernes Kampdag, hvor vi fortalte om vores blinde ansættelsesproces, som startede i Danmark og nu anvendes flere steder i koncernen”, fortæller Bettina og tilføjer:

 

”Overordnet er det ikke altid lige til, fordi vi jo også er i en branche, hvor vi på blandt andet vores ejendomsfunktionærniveau og vores tekniske chefniveauer befinder os i typiske historiske mandefag. Derfor får vi mange ansøgninger fra elektrikere, VVS'ere, malere, bygningskonstruktører osv. I skrivende stund er der et mismatch mellem virksomhedens ønske om at tiltrække kvinder i alle ansættelseskategorier og den faglærte medarbejderpulje, der er til rådighed på arbejdsmarkedet. Hvis det kun er 4 % af alle VVS'ere, der starter en lærlingeuddannelse, så er det jo vanskeligt at nå målet om 40 % kvinder. Der er simpelthen ikke nok at tage af. Men det er vigtigt, at vi som samfund og branche har fokus på dette”.

 

På koncernniveauet har vi i Castellum en fordeling på 42 % kvinder og 58 % mænd, hvorfor vi overordnet har nået vores mål. Dog arbejder vi på også at nå målet i de enkelte ansættelseskategorier.

Bettina fortæller, at fordelingen på koncernniveau ser meget fornuftig ud. Det samme gør sig gældende for Castellum Danmark, hvor vi har en fordeling på 40 % kvinder og 60 % mænd.

 

I forbindelse med arbejdet med ligestilling af køn i ejendomsbranchen mener Bettina, at vi bør kigge på folkeskolen som en institution, hvor vi kan skabe et endnu bedre grundlag for ligestilling.

 

Økonomi på skoleskemaet

Ifølge Bettina kan basisviden om de krav vi alle møder, når vi bliver voksne, samt økonomi som fag i folkeskolen, være løsninger, der skaber et godt udgangspunkt for ligestilling på arbejdsmarkedet.

 

”Det kunne være godt, hvis man i folkeskolen tilbød et fag, hvor de unge lærte, hvordan laver man et budget – selv et håndgribeligt husholdningsbudget? Hvad skal man tænke på, når man tjener penge? Hvor meget skal man spare op? Hvor meget skal man investere? Hvorfor skal man have en forsikring, når man er flyttet hjemmefra? osv. Den bevidsthed vil måske også medføre, at flere vil bygge deres uddannelse op, så den indeholder et økonomispor. Fordi det er det, der gør, at kvinder på sigt kommer i bestyrelser, eller kan drive en iværksættervirksomhed - selv en kunstnerisk”, udtaler Bettina.

 

En anden mulighed kunne ifølge Bettina være at gøre 10. klasse obligatorisk som et erhvervsforberedende år med et grundpensum i ovennævnte koblet med faginspirerende tillægsfag, som kunne sættes i kontekst med grundpensum.

 

”Jeg tror, at et sådant dannelsesår i 10. klasse ville give nogle meget mere ansvarsbevidste unge, der i højere grad var klar på det næste spring i livet – og kunne tage et mere kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Jeg tror nemlig, at en pause mellem folkeskolen og gymnasiet er rigtig sundt i stedet for blot at fortsætte med meget af den samme læring fra folkeskolen uden at stoppe op og reflektere”, udtaler Bettina.

 

Et øget fokus på teknologi, klima og miljø

Udover færdigheder i økonomi fremhæver Bettina teknologi, klima og miljø som nogle temaer, som kvinder med fordel kan og bør sætte sig ind i i højere grad.

 

”I den verdenssituation vi er i, vil det være et godt springbræt, hvis kvinder i højere grad begyndte at se ind i AI, energi og miljø – og i særdeleshed godt for ligestillingen i ejendomsbranchen. Det er indenfor disse områder, uanset hvilken virksomhed man er i, at vi alle sammen bliver påvirket af de meget store regulerende pakker, som lige nu implementeres fra FN, EU og nationale institutioner”, fortæller Bettina og tilføjer:

 

”Jeg mener, at det skal begynde i folkeskolen. Jeg har i netværkskredse haft diskussioner om, at det er i 8. klasse, man begynder at arbejde med uddannelsesparathed. Der er faktisk en bredere mening om, at det burde være tidligere, at man begynder at anspore til, hvilke muligheder der findes – måske allerede i 5. og 6. klasse. Flere besøg fra fagspecialister, lærlinge, mestre og ledere – fra såvel få som store virksomheder kan give et bredere billede af de unges muligheder”.

 

Ligestilling af køn på arbejdsmarkedet

At have fokus på økonomi og bæredygtighed fra en tidlig alder gennem nogle ansvarlighedsfag i folkeskolen kan lede til et bedre grundlag for ligestilling på arbejdsmarkedet:

 

”Hvis man begynder tidligt at have fokus på det økonomiske perspektiv, også fra kvindernes side, så kan det være, at de ville supplere deres mere kreative uddannelse med økonomi, og hvordan man driver en virksomhed. Så tror jeg også, at der er flere, der ville tage springet ud i at blive selvstændig og gøre det på et tidligere tidspunkt”, udtaler Bettina.

Mere at læse

Læs mere

25.10.2023

Bo Mohr bliver Regional Director for Castellum Danmark

05.07.2023

En hjælpende hånd i en krisetid

17.02.2023

En personalerestaurant med fokus på fællesskab og bæredygtighed

24.01.2023

Renovering hos Clever med fokus på bæredygtighed og sundhed

Vis lignende artikler